39. Gerontološka radionica o primjeni GEROS-a, 30. siječnja 2015.

Na 39. Gerontološkoj radionici o izradi web servisa za implementaciju NRS 2002 putem GeroS-a održanoj 30. siječnja 2015. godine u Centru za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", sudjelovali su prof. dr. sc. Željko Krznarić, prim. dr. sc.  Spomenka Tomek - Roksandić, Mirsad Srebreniković, dipl. iur., prof. dr. sc. Nina Smolej Narančić, mr. sc. Natalija Malkoč, dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Gorana Božić, mag. med. techn., Stela Mravak, mag. oec., Manuela Maltarić, mag. nutri., Marica Lukić, dipl. med. techn, Tena Niseteo, mag. nutri., dr. sc. Klara Crnjac, Dunja Kuliš, dr. dent. med. spec., Mladen Klemenčić, dr. dent. med. spec., mr. sc. Renata Marđetko, Mario Slaviček, izvršni direktor, Iva Kutle, dipl. soc. rad., Lidija Turudija, dipl. soc. rad. i Leda Link mag. inf.
 
Cilj izrade novog web servisa za izračun nutritivnog statusa (metodom NRS 2002) je praćenje i izvještavanje o nutritivnom statusu gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika zbog učestale pojavnosti pothranjenosti u starijih u dubokoj starosti (stariji od 85 godina). Web servis primjene NRS 2002 koristit će zdravstveni djelatnici u bolnicama, osobito za dugotrajno liječenje, domovima za starije, ali i svi liječnici, timovi SOM-a, gerijatrijske sestre u domovima za starije te patronažne sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstveni djelatnik upisuje MBO pacijenta (matični broj osigurane osobe) i time povezuje podatke o mjerenju uz pacijenta. Prednost povezivanja web servisa i centralnog zdravstvenog sustava, a osobito poveznica putem GeroS-a/podsustava CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, po razinama zdravstvene skrbi je važan podatak i pokazatelj dostupan svim liječnicima u sustavu zdravstva. Navedeno je u svrsi unaprjeđenja zdravstvene zaštite za starije osobe, a time i racionalnije rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje. Također, uvodi se još jedan važan segment, a to je sigurnost podataka, jednoznačno identificiranje zdravstvenog djelatnika HZZO-a pametnim karticama i PIN-om, što je trenutno u svijetu najviši mogući stupanj sigurnosti.
 
Zaključena je nužnost izrade web servisa koji će funkcionirati po jasno definiranim entitetima. Primjena GeroS-a omogućit će unaprjeđenje zaštite zdravlja starijih osoba te sprječavanje nastanka vodećeg gerontološko javnozdravstvenog problema pothranjenosti kod starijih osoba u dubokoj starosti (stariji od 85 i više godina) s pojavnošću dekubitusa.
 
Inicijativu za primjenu i izradbu web servisa NRS 2002 za gerontološkog osiguranika i gerijatrijskog bolesnika pokrenuo je Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" (ravnatelj Zavoda dr. Zvonimir Šostar i voditeljica Centra prim. dr. sc. Spomenka Tomek - Roksandić) u koordinaciji s HZZO-om (mr. sc. Dunja Durut - Beslač) uz ekspertni tim stručnjaka pod vodstvom prof. dr. sc. Ž. Krznarića. Znakovito je kako je prof. dr. sc. Mirando Mrsić u gerontološkoj raspravi održanoj na 187. Gerontološkoj tribini istaknuo nužnost utvrđivanja funkcionalne sposobnosti starijih osoba, što je navedeno i u strateškim ciljevima SZO-a, a primijenit će se u Hrvatskoj putem GeroS-a.
 
Autorica teksta: Manuela Maltarić, mag. nutri., Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"