210. Gerontološka tribina „EU SELFIE projekt – GEROS/CEZIH“, 23. listopada

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 210. Gerontološku tribinu s temom „EU SELFIE projekt – GEROS/CEZIH“, koja će se održati u utorak, 23. listopada 2018. godine od 13.00 do 14.30 sati, u Velikoj dvorani NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ .  

Predavanje će održati dr. sc. Mirjana Huić, dr. med.

Tribinu boduju Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora fizioterapeuta te Hrvatska komora zdravstvenih radnika.

Stručnjacima drugih specijalnosti bit će podijeljene potvrdnice RCMZRHZZSO Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo,, Dr. Andrija Štampar“.

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju