Tribine/simpoziji/kongresi/tečajevi

Program međunarodnog tečaja Total Nutrition Therapy - (TNT) Geriatric 11.-12.5.2018. [Hotel Sheraton]

Prestižni međunarodni tečaj o značenju praćenja i evaluacije stanja uhranjenosti u gerijatriji / Total Nutrition Therapy - (TNT) Geriatric

Kalendar gerontoloških tribina/simpozija [1985.-2017.]

Investicijski forum zdravstvenog turizma/ Silver ekonomija

Promemorija sa gerontološkim događanjima 2017. - povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopad 2017.

HIT Konferencija - 2. regionalna konferencija digitalne medicine

Gerontološki kongresi

3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres - pregledni prikaz

Gerontološki prikaz - Medix, travanj 2017.

Gerontološki simpoziji

Gerontološko-javnozdravstveni simpozij 13.veljače 2018.

Gerontološke tribine

212. Gerontološka tribina: Gerontostomatološke mjere i postupci za unapređenje zdravlja starijih osoba, 9. travanj 2019.

211. Gerontološka tribina: Posljedica i prevencija padova u starijoj životnoj dobi, 26. veljače 2019.

210. Gerontološka tribina: EU SELFIE projekt GeroS/CEZIH, 23. listopada 2018.

209. Gerontološka tribina „Rano prepoznavanje nasilja u institucijskoj i izvan institucijskoj skrbi za starije“, 17. svibnja 2018.

208. Gerontološka tribina, 20. ožujka 2018.

207. Geronotološka tribina: Starije osobe u zimskom vremenu posebno ugrožene sniženjem tjelesne temperature

206. Gerontološka tribina: Unapređenje kvalitete zdravstvene skrbi za starije u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije - sažetak

205. Gerontološka tribina: Mehanizmi starenja - od stanice do organizma

204. Gerontološka tribina: Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu

202. Gerontološka tribina: Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi

200. jubilarna gerontološka tribina - promocija prvog sveučilišnog udžbenika "Alzheimerova bolest i druge demencije"

Gerontološke radionice

3. Izvješće prehrambeno-gerontološke radionice

2. Izvješće prehrambeno-gerontološke radionice

48. Gerontološka radionica o uvrštenju panela Cezih-a - stanja uhranjenosti

Nacionalna radionica SELFIE 2020 /GeroS/CEZIH