Tribine/simpoziji/kongresi

Kalendar gerontoloških tribina/simpozija [1985.-2017.]

Investicijski forum zdravstvenog turizma/ Silver ekonomija

Promemorija sa gerontološkim događanjima 2017. - povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopad 2017.

HIT Konferencija - 2. regionalna konferencija digitalne medicine

Gerontološki kongresi

3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres - pregledni prikaz

Gerontološki prikaz - Medix, travanj 2017.

Gerontološki simpoziji

Održan gerontološko-javnozdravstveni simpozij u Splitu 13. veljače 2018.

Gerontološko-javnozdravstveni simpozij 13.veljače 2018.

Gerontološke tribine

208. Gerontološka tribina, 20. ožujka 2018.

207. Geronotološka tribina: Starije osobe u zimskom vremenu posebno ugrožene sniženjem tjelesne temperature

206. Gerontološka tribina: Unapređenje kvalitete zdravstvene skrbi za starije u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije - sažetak

205. Gerontološka tribina: Mehanizmi starenja - od stanice do organizma

204. Gerontološka tribina: Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu

202. Gerontološka tribina: Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi

200. jubilarna gerontološka tribina - promocija prvog sveučilišnog udžbenika "Alzheimerova bolest i druge demencije"

Gerontološke radionice

48. Gerontološka radionica o uvrštenju panela Cezih-a - stanja uhranjenosti

Nacionalna radionica SELFIE 2020 /GeroS/CEZIH