Navike promijeni i zdravlje pokreni!

Navike promijeni i zdravlje pokreni! - Drele u akciji

Najava javnozdravstvene kampanje 'Navike promijeni i zdravlje pokreni' nastale u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "dr. Andrija Štampar", Udruge RTL pomaže djeci, Grada Zagreba, Kineziološkog fakulteta, Crvenog križa Grada Zagreba.